Op de bok: Pepijn Lagerwey

 

 

Pepijn Lagerwey - mOOm photographyPepijn Lagerwey is dirigent van Divina close harmony en vocal group Close Up. Zijn arrangementen worden gezongen door groepen in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij trainer bij Ja-Maar®

 

 

 

 

 


Dirigeren is het mooiste vak dat er is. Op m’n vijfde stond ik al op een krukje mee te dirigeren met de lp, partituur voor m’n neus. Vanaf dat moment wilde ik niets anders meer.

 

Opleiding

Op 8-jarige leeftijd mocht ik naar de Haarlemse Koorschool. Een bijzondere basisschool waar leerlingen een uur per dag muziekonderwijs volgen, naast het reguliere schoolprogramma. Hier werd mijn muzikale basis gevormd. Op twaalfjarige leeftijd ging ik naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en deed daar een gecombineerde middelbare schoolopleiding met conservatoriumvakken. Ik studeerde daar compositie, altviool, bijvak piano en in de laatste twee jaar ook koordirectie. Het unieke van dit instituut is dat je daar, jong en onbezonnen, allemaal gelijkgestemden ontmoet waar je jaren lang intensief mee samenwerkt om de gekste dingen mee te verzinnen en uit te voeren.

 

Radiohead

Het is net als met auto rijden; als je net je rijbewijs hebt gehaald en je zit voor het eerst alleen in de auto, dan leer je pas echt rijden. En dat gold dus ook voor mij, zo na mijn conservatoriumtijd. Ik was volledig klassiek geschoold, maar had ook veel interesse voor de lichte muziek. Te denken valt dan aan Chet Baker aan de ene kant van het spectrum en Radiohead aan de andere. Karakteriserend voor deze twee grootheden is dat hun muziek volledig ‘vrij’ is. Natuurlijk zitten er allerlei structuren in verborgen, dat is niet wat ik bedoel, maar de muziek gaat uit van de musicus en niet van de in veel gevallen al jaren geleden overleden componist. Hoe briljant is dat! De gedachten van de componist zijn niet langer heilig, maar zijn een leidraad, waar je zelf mee aan de slag kan!

 

Close Harmony

Dat alle interesses die ik had, in koorzang, lichte muziek, componeren, improviseren samenkwamen in close harmony zang (vocal jazz, vocal pop) was voor mij een enorme eye-opener. Vanaf dat moment wilde ik niets anders meer. En als coach/dirigent mag ik de lijnen uitzetten waarop de zangers hun kunsten optimaal kunnen vertonen. In muziek en in spel. 

Het is bij close harmony zang belangrijk dat je goede noten hebt. En met goede noten bedoel ik dat je fijne, goed uitdagende en afwisselende arrangementen voor handen hebt die passen bij de groep en waarvan ook tekst en melodie zeggingskracht hebben. En als dirigent ben je een voorbeeld, in houding, in communicatie, in interpretatie.

 

Vrij

Maar bovenal hou ik mij als dirigent bezig met de veilige omgeving. Niets is zo persoonlijk als je eigen stem. Hierin zit alles verborgen. Een zware werkweek, verliefdheid, stress, spanning, onzekerheid, het is allemaal verbonden met ons instrument.

En daarom is het voor mij als dirigent, of coach, belangrijk om me bezig te houden met een klimaat waarbij de koorzanger zich individueel prettig voelt. In de groep, tijdens de repetitie, op het podium. Want daarin presteert de zanger het beste. 

Een goed presterende zanger is trouwens geen garantie voor een goed koor. Want ook een goed presterende zanger zal zich moeten houden aan regels die voor koorzang gelden. Gebruik je oren, blend, timing, volume, interpretatie, uitspraak, noem maar op. Toch, als een zanger helemaal ‘vrij’ is, en al zijn of haar collega-zangers ook, ontstaat vanzelf een prachtige, zeer rijke, klankkleur, die veel interessanter kan zijn dan een klankkleur waarbij iedereen maar getemperd probeert niet boven de ander uit te komen.

 

Tot slot

Een goed  concert kan dan ook alleen maar gegeven worden met een goede voorbereiding. Dan kan je je als zanger volledig op het hier en nu focussen en laten horen en zien waarom je op dat moment op het podium staat; betekenis geven aan je noten, aan je tekst, aan je beweging; iets meegeven aan het publiek. En dat je daarbij als dirigent niet in de weg moet staan is evident. Hoe minder ik dirigeer, hoe beter het koor zingt. Sterker nog, hoe minder bewegingen ik maak, hoe meer het koor doet met de bewegingen die ik wél maak. Less is more.

 

 

 

Delen: