Inschrijving voor BALK festival Noord 2020 geopend!

 

De inschrijving voor het BALK Festival Noord is geopend. Tot 15 november 2019 kunnen popkoren, vocal groups en zanggroepen met lichte muziek op het repertoire zich aanmelden. Het festival vindt plaats op 22 maart 2020 in Theater De Lawei in Drachten.

 

BALK Festival Noord is een festival voor lichte amateurkoorzang in Noord-Nederland. De organisatie is in handen van Solid Sound Pop Vocals uit Drachten, in samenwerking met BALK. Naast optredens van deelnemende popkoren en zanggroepen zijn er workshops en gastoptredens. De inschrijving staat open voor groepen ten noorden van de lijn Urk-Coevorden.

 

Deelnemen aan BALK Festival Noord 2020?

Meld je aan via

dit Google-formulier!

 

Na inschrijving...

Na ontvangst van de inschrijving ontvang je een bevestiging per mail. Uiterlijk 15 december 2019 krijg je te horen of je mee kunt doen of dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. Na bevestiging van deelname wordt een factuur toegezonden. Deelname is pas definitief als het bedrag binnen de gestelde termijn is overgemaakt. Restitutie van inschrijfgeld is na 1 februari 2020 niet meer mogelijk. Er kunnen max. 24 koren meedoen.


Koren worden op volgorde van inschrijving geregistreerd. Koren uit de regio Noord, die lid zijn van BALK, worden als eerste op volgorde van aanmelding als deelnemer geplaatst. Koren uit de regio Noord, die geen lid zijn van BALK, worden daarna op volgorde van aanmelding als deelnemer geplaatst.


Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor deelnemende koren bedraagt:
- BALK-leden: €100,- per koor + €5,- per koorlid
- niet-BALK-leden: €125,- per koor + € 5,- per koorlid.

Ieder deelnemend koor krijgt 20 minuten zangtijd. De rest van de dag is er om samen te luisteren, ideeën en inspiratie op te doen, en voor ontmoeting en plezier.


Workshops
Er worden tijdens het festival diverse workshops aangeboden, die toegankelijk zijn voor individuele koorleden van de deelnemende koren. Ook het publiek kan hieraan deelnemen. Daarnaast is er de mogelijkheid om als deelnemend koor tegen betaling als geheel een uur een workshop te volgen. In overleg met de workshopleider wordt een maximale groepsgrootte vastgesteld. Dit kan betekenen, dat meerdere koren worden samengevoegd. Informatie over de workshopleider, de inhoud van deze workshop en manier van opgeven volgt nog. Kosten workshop: per koorlid € 5,-.

 

Voorbereidingen

De voorbereidingen van BALK Festival Noord zijn intussen in volle gang. Solid Sound Pop Vocals uit Drachten organiseerde het festival - in nauwe samenwerking met BALK - ook al met groot succes in 2018. Doel van het festival: het zingen in popkoren en vocal groups, die lichte muziek op hun repertoire hebben, stimuleren en op de kaart zetten.


BALK Festival Noord biedt deze zanggroepen niet alleen een podium om op te treden, maar ook om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en te inspireren, om te genieten en aan vernieuwende workshops deel te nemen. Deelnemende koren krijgen een uitgebreid juryrapport van een vakkundige jury. Er is aan het festival geen competitieopzet verbonden.


 


 

Benieuwd naar de vorige editie van 2018? Lees hier een recensie van het festival.

 

 

 


Verslag van BALK festival Noord 2014

Lees hier een verslag van van dit festival.

 

Delen: